GLORIA-ENRICO-KAMAGATA-SHUN-KAI-COLTELLAIOMATTO-ARROTINO