KIRTSUKE-KAMAGATA-COLTELLAIOMATTO-ARROTINO-MADEINITALY-AFFILATURA-PIETRA-